Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/mseo3/public_html/wielka-kasa.pl/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Wielka Kasa

piątek, sierpień 25, 2017

Rodzaje kredytów

Kredyt jest umową zawieraną z bankiem na podstawie której przyznawane są klientowi pieniądze, które musi oddać w określonym czasie i wysokości.

Rynek kredytowy w Polsce jest ogromny i oferuje różnego rodzaju kredyty. Ogólnie kredyty można podzielić ze względu na jego przeznaczenie(np. na działalność gospodarczą, mieszkaniowy czy konsumpcyjny). Kredyty można także podzielić z uwagi na czas spłaty wyróżniając kredyty krótkoterminowe(do 1 roku), średnioterminowe(do 5 lat) i długoterminowe(powyżej 5 lat).

Kredyty dzieli się także pod względem zabezpieczenia(na lombardowe i hipoteczne), waluty(w polskich złotych lub w dewizach), przedmiotu kredytowania(na inwestycyjne i obrotowe), metody udzielenia kredytu(na rachunku bieżącym i na rachunku kredytowym), formę kredytowania(na dyskontowe, czyli wekslowe polegające na wykupie weksli przed ich terminem płatności, akceptacyjne, czyli akceptowanie wystawionych na bank weksli trasowanych, czekowe- pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku, lombardowe, hipoteczne- pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach oraz inkasujące wierzytelność).

Kredyty dzieli się także ze względu na specjalne warunki kredytowe na kredyty preferencyjne(korzystniejsze warunki na określone cele) i kredyty dewizowe(w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym).

Kredyty jeszcze można podzielić ze względu na ogólne cechy na takie kredyty jak bankowe, hipoteczne, inwestycyjne, konsumpcyjne, społeczne, konsumenckie, kredytowe, syndykowane i inne.

Polski system bankowy rozróżnia wiele kredytów ze względu na różne kryteria takie jak przedmiot kredytowania, okres kredytowania, formę kredytu, sposób zabezpieczenia kredytu czy walutę kredytu. Wśród głównych rodzajów kredytów można wyróżnić jeszcze inne podtypy(np. wśród kredytów inwestycyjnych znajdują się kredyty na nabycie maszyn i urządzeń, na zakup lub budowę całych obiektów czy na restrukturyzację( przeznaczone na przebudowę struktury gospodarczej kredytobiorcy w celu odzyskania równowagi finansowej). Z kolei w ramach kredytu w rachunku bieżącym wyróżnia się kredyt otwarty ( in blanco ) i kredyt kasowy ( płatniczy ). Natomiast kredyty w rachunku kredytowym mogą być krótko- lub średnioterminowe i mogą zostać udzielone jako kredyt docelowy, kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań, kredyt kasowy czy kredyt sezonowy lub linie kredytowe. Kredyt hipoteczny może być kredytem średnio- lub długoterminowym z celem inwestycyjnym. W przypadku kredytów dewizowych, są one udzielane np. w dolarach USA, funtach brytyjskich czy Euro.

Oczywiście nie każdy bank udziela wszystkie rodzaje kredytów. Ponadto można jeszcze wspomnieć o kredycie, który jest przyznawany w ramach konsorcjum bankowego(gdzie środki angażuje wiele banków). Kredyty można jeszcze podzielić z uwagi na przedmiot kredytu na kredyty towarow3 i pieniężne, co jest bardzo ogólnym podziałem. Istnieją jeszcze inne, bardziej szczegółowe podziały które można bardziej uogólnić.