piątek, lipiec 3, 2020

Jak prawidłowo podejść do obliczania zdolności kredytowej?

Prawo bankowe nakazuje, aby banki detaliczne weryfikowały kredytobiorców, co jest kluczowym założeniem dla ochrony właściwie całego systemu finansowego. Udzielanie kredytów bez pokrycia w zarobkach, czy majątku kredytobiorcy prowadzi najczęściej do ogromnych kryzysów, a wręcz do bankructwa banków, co zdarzało się w historii. Jak prawidłowo podejść do obliczania własnej zdolności kredytowej i na czym skupić się w pierwszej kolejności przy porównywaniu kredytów gotówkowych?

Ustawa nakłada obowiązki dotyczące weryfikacji kredytobiorcy

Największej zdolności kredytowej potrzebujesz przy zobowiązaniach długoterminowych, a stosunkowo mniejszej przy kredytach gotówkowych, chwilówkach, mikropożyczkach konsumpcyjnych dostępnych w sektorze pozabankowym. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ pozwala na lepsze przygotowanie budżetu domowego. Główne źródła dochodów akceptowane przez banki zgodnie z ustawą to umowa o pracę, niezależnie od okresu obowiązywania, umowy cywilnoprawne, renty stałe, emerytury, a także dochody pochodzące z wynajmu. Przy kredytach gotówkowych banki nie uwzględniają programów socjalnych, alimentów, niepotwierdzonych źródeł zarobkowania, czyli głównie pieniędzy generowanych w szarej strefie. Zdolność kredytowa to inaczej wiarygodność kredytobiorcy odnosząca się do realnej możliwości spłaty danego kredytu gotówkowego w ustalonym terminie. Wstępne decyzje kredytowe większość instytucji wydaje przez internet. W celu otrzymania kredytu gotówkowego nie musisz nawet zgłaszać się do oddziału. Cała procedura funkcjonuje już w trybie online. Systemy bankowości detalicznej zaktualizowały się w tym zakresie mocno od marca 2020 roku. To klient przychodzący do banku odpowiada za dostarczenie niezbędnych dokumentów umożliwiających doradcy realną ocenę zdolności kredytowej. Oczywiście bank może używać innych narzędzi do potwierdzenia wskazanych przez klienta informacji. Najczęściej łączy się obie metody, czyli ankietę wypełnianą przez kredytobiorcę oraz wgląd do baz Biura Informacji Kredytowej i Informacji Gospodarczej (istnieje kilka takich rejestrów). Do wszystkich danych o sobie masz również dostęp po założeniu konta w BIK.

Oczyszczenie bazy BIK dobrym pomysłem na przyszłość

Wszystkie zaległości dotyczące spłaty zobowiązań warto dokładnie przeanalizować, w miarę możliwości usunąć. Niewielkie zaległości banki akceptują, ale niestety nie zawsze i tutaj już wchodzi w grę indywidualne podejście. Najczęściej zaległości generuje się przez zapominalstwo, chociażby w ramach użytkowania karty kredytowej. Wiele osób wykonuje jedną transakcję kartą kredytową w młodości, a później naraża się na stratę wiarygodności po podjęciu poważniejszego zatrudnienia. BIK przechowuje wszystkie informacje o operacjach wykonywanych w ramach kredytowania potrzeb konsumpcyjnych, inwestycyjnych, więc jakiekolwiek zaniedbania lepiej sobie odpuścić, jeżeli poważnie myślisz o ograniczeniu kosztów kredytu gotówkowego. Negatywne wpisy w BIK obowiązują przez pięć lat. Do tego warto przypilnować, aby po spłacie zaległości instytucja finansowa dokładnie poinformowała o tym fakcie BIK. To jedno z kluczowych założeń, ponieważ niektórzy kredytobiorcy widzą błędy dopiero po wejściu na konto Biura Informacji Kredytowej.

O czym warto pamiętać?

Udokumentowane, stabilne źródła dochodów, najlepiej zdywersyfikowane, minimum minimalna krajowa na umowie o pracę na czas nieokreślony, czysta baza w BIK i BIG, niezaleganie z płatnościami u usługodawców to szansa na pozyskanie stosunkowo taniego kredytu gotówkowego, bez żadnych problemów formalnych, a nawet z udziałem wielu preferencyjnych warunków.