wtorek, lipiec 16, 2019

Bank również musi zarobić

Dlaczego tak jest, że to bank zarabia na kredytach znacznie więcej niż my na produktach jakimi są lokaty bankowe? Przecież operuje naszymi pieniędzmi więc według wielu powinien oddawać dużo większą część swoich zarobków. Jednak należy pamiętać, że pożyczanie pieniędzy do banku w formie lokat to duze ryzyko dla samej placówki. W chwili kiedy kredytobiorca przestaje spłacać raty, ten sam musi sobie z zaistniałą sytuacją poradzić i są to koszta dość wysokie. Wszakrze oprocentowanie lokaty bankowej to nic innego jak stawka, którą bank jest skłonny zapłacić nam za pożyczenie pieniędzy. Na jej wysokość ma wpływ bardzo wiele czynników, takich jak wartość stóp procentowych, które są ustalane przez RPP (Rada Polityki Pieniężnej), stawki oprocentowania obowiązujące na rynku pożyczek międzynarodowych, jak również zapotrzebowanie na kredyty a także wola klientów, którzy chcą lub nie chca deponowaćswoje oszczędności na lokatach bankowych. Rada Polityki Pieniężnej jest tu jednak głównym organem decyzyjnym, działającym w ramach przedstawicielstwa NBP i to on w znacznej mierze ustala obecnie obowiązującą wysokośćstóp procentowych. Decyzje te mają znaczący wpływ na rozwój lub zastój rodzimej gospodarki.

Kiedy lokata spada a kiedy rośnie oprocentowanie?

Wartość oprocentowania jest niższa wówczas, gdy konsumenci zaopatrują się w coraz mniejszą ilość towarów. Wtedy dochodzi do sytuacji, w której ceny towarów i usług albo stoją w miejscu, albo spadają. Konsekwencje tego bywają bardzo różne. Przede wszystkim spowalnia produkcja, przedsiębiorstwa zaczynają oszczędzać i ciąć koszty, a co za tym idzie, zaczynają również zwalniać swoich pracowników. Głównym zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest więc pobudzenie gospodarki do ponownego rozkwitu. Wtedy właśnie wychodzi z decyzją o obniżeniu stóp procentowych, gdyż ma to oddziaływać jak bodziec, mający zniechęcić społeczeństwo do oszczędzania, zwiększyć konsumpcję (niższe oprocentowanie, więcej chętnych do wzięcia kredytu). A skoro banki pożyczają taniej, to niestety mniejsze kwoty oddaje wszystkim tym, którzy mają tam swoje lokaty. Takie są twarde i czasami okrutne prawa biznesu. Natomiast kiedy kupujemy dużo, wydajemy oszczędności jak leci i nie myślimy nawet o tym, aby lokowaćswoje pieniądze czy oszczędności w jakimkolwiek banku, bo i zysk z tego niewielki, wówczas ceny towarów oraz usług gwałtownie idą w górę. Dzieje się to z bardzo prostej przyczyny- rosną potrzeby konsumpcyjne, więc i gospodarka może się trochę “rozgrzać”. Nagle okazuje się, że banki są skłonne pożyczać chętniej, więcej a w niektórych przypadkach nawet nieco zmieniają dośćrestrykcyjne zasady przyznawania kredytów. Jednak co za tym idzie, może się okazać, że ci najmniej rzetelni kredytobiorcy przestaną zwracać swoje zobowiązanie. To z kolei rzutuje bezpośrednio na gospodarce, więc gdy dojdzie do takich sytuacji, RPP podejmuje decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Jest to dość sprytny sposób na zapobieganie zadłużaniu się ponad możliwości. Jeśli oprocentowanie będzie wyższe, wtedy spada tzw. “konsumpcja”, a oprocntowania stawek bankach stają się atrakcyjniejsze.

Najważniejsze są odsetki

Lokaty bankowe to przede wszystkim odsetki. Z ich powodu właśnie większość z nas decyduje się na założenie lokaty. Te, które udało nam się zgromadzić, wypłacane są zawsze we wskazany przez nas sposób, na podane wcześniej konto. Są przypisane do kapitału lokaty, gdy zdecydujemy się ją odnowić, lub mogą być wypłacone na konto w innym banku. Zasady wypłacania lokat to wewnętrzne ustalenia każdej z placówek. Wszelkie możliwe informacje znajdziemy zawsze w umowie lub regulaminie.